Stichting FTI

Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (SFTI)


In de wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen dat wanneer een bedrijf of instelling een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen en/of beheren, in principe een vergunning nodig is als financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstrekt deze vergunning.