Veelgestelde vragen

Ik ben een journalist
Ik wil in contact komen met een persvoorlichter
 • Onze communicatieadviseur Brenda de Jong is bereikbaar voor persvragen en interviewverzoeken via brendadejong@horus.nl.
 • Gebruik dit mailadres s.v.p. alleen voor deze vragen en verzoeken. In alle andere gevallen kunt u mailen naar info@horus.nl.

Hoe ga ik na of een bewindvoerder, mentor of curator lid is van Horus?

Onder 'Ik ben een particulier' en 'Ik zoek een bewindvoerder, mentor, curator of inkomensbeheerder.' vind je een kaart waarin alle leden staan weergegeven.

Persberichten

Alle persberichten die Horus naar buiten brengt, vind je hier.

Relevante nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten die Horus naar buiten heeft gebracht en deelt op haar website, vind je hier. Je vindt er ook relevante ontwikkelingen uit de branche. 

Ik ben een particulier
Ik zoek een bewindvoerder, mentor, curator of inkomensbeheerder.

Onze leden vind je hier.

Klik op de website van een lidorganisatie om te zien welke disciplines zij aanbieden; bewindvoering, mentorschap, curatele en/of inkomensbeheer. Het overzicht is onderverdeeld in provincies op alfabetische volgorde.

Binnen de provincies staan de namen van de leden ook in alfabetische volgorde

Ik heb een klacht over een lid van Horus

Stap een is het melden van je klacht bij je wettelijk vertegenwoordiger. Alle Horus-leden hanteren een klachtenprocedure. Zorg voor een kopie van alle correspondentie tussen jou en je vertegenwoordiger.

Kom je er samen niet uit?

 • Als je er samen niet uitkomt en de volledige klachtenprocedure van je vertegenwoordiger is doorlopen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Horus. Deze is onafhankelijk en bestaat uit een oud-kantonrechter en vijf Horus-leden.
 • Uitsluitend klachten over Horus-leden worden behandeld.
  Mocht je klacht gaan over een van de leden die in de klachtencommissie zitting heeft, dat treedt dit lid tijdelijk terug.

 • Ons klachtenreglement
  Hier vind je onder andere informatie over wie een klacht kan indienen en welke sancties er mogelijk zijn.

 • Hoe dien je een klacht in?
  Voor de manier waarop je een klacht kunt indienen verwijzen wij je naar artikel 4 van ons klachtenreglement. Je kunt hier ons klachtenreglement downloaden.

 • Klachtenformulier
  Download hier ons klachtenformulier.

 • Machtigingsformulier
  Als je namens iemand anders een klacht wilt indienen, is het verplicht om naast het klachtenformulier ook dit machtigingsformulier in te vullen en mee te sturen.
Ik heb een klacht over een wettelijk vertegenwoordiger die geen lid is van Horus

Dan kun je geen klacht indienen bij Horus.

Waar kan ik dan een klacht indienen?

Als je wettelijk vertegenwoordiger geen lid is van Horus en je een klacht wilt indienen, kun je deze sturen naar de griffie van het kanton waar je bewind is uitgesproken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rechtspraak.

Waarover kun je geen klacht indienen bij Horus?
 • Als je wettelijk vertegenwoordiger geen lid (meer) is van Horus, kun je hierover geen klacht indienen bij Horus.
 • Als je de klacht al hebt ingediend bij de rechtbank is het niet mogelijk om een klacht in te dienen bij Horus.
 • Je kunt geen klacht indienen bij Horus als je een andere bewindvoerder en/of een schadevergoeding wenst.
Wat kost bewindvoering, mentorschap of curatele?

De kosten voor curatele, bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. De tarieven zijn daarom bij iedere organisatie gelijk.
Klik hier voor de tarievenkaart CBM (curatele, bewindvoering en mentorschap) 2022. En hier vind je de tarieven van het vorige jaar: 2021.

Voor de tarieven van inkomensbeheer gelden geen wettelijk vastgestelde bedragen. Deze tarieven zijn op te vragen bij organisaties die inkomensbeheer aanbieden.

Ik ben een wettelijk vertegenwoordiger
Hoe kan mijn organisatie lid worden?

Voor meer informatie over het lidmaatschap en de voorwaarden, klik hier